Davranışsal Ekonomi Perspektifinden İşletme Yönetimi release_4ck75wyjgrbsda74eyxha5sr4i

by Gizem AYTİMUR, İrem BURAN, Özge DİNÇER, Elif SAVAŞKAN

Abstract

Ekonomi teorilerinin çoğu bireylerin rasyonel davrandıklarını ve karar verme davranışında tüm bilgileri dikkate aldığını belirtmektedir. Bu kapsamda ekonomi teorilerinden ve uygulama alanlarından bu perspektiften hareketle çeşitli modeller üretilmiştir. Bu karmaşık modellerin çözümünde de matematiksel modellerden faydalanılmıştır. Marshall, Fisher, Keynes gibi ekonomistlerin ürettikleri modeller bilimsel araştırmalarda matematiksel yöntemlerin kullanılmıştır. Ancak kimi teorisyenler ekonominin insan faktöründen ayrı düşünülmeyeceğini savunmuşlardır. Bu nedenle ekonomi, insan faktörü ile birlikte incelenen sosyal bir bilimdir. Bu çerçevede geliştirilen davranışsal ekonomi, bireylerin ekonomik davranışlarının psikolojik yaklaşımla incelenmesini belirterek ekonomi bilimine katkı sağlamıştır. Bu çalışma ekonomi ve psikoloji ilişkisinin gelişimini disiplinler arası araştırılan davranışsal ekonominin finans, pazarlama, fiyatlandırma, işletme yönetimi gibi işletme bilimi ile etkileşimini inceleyen bir literatür taramasıdır.
In application/xml+jats format

Published in Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi by Ankara University Graduate School of Social Sciences
ISSN-L 2148-3434
Volume 11
Page(s) 66
Release Date 2020-02-01
Publisher Ankara University Graduate School of Social Sciences

Known Files and URLs

application/pdf  644.0 kB
sha1:cfc5a97a54e493201b8e...
web.archive.org (webarchive)
sobild.ankara.edu.tr (publisher)
Read Full Text
Type  article-journal
Stage   published
Date   2020-02-01
Container Metadata
Open Access Publication
In DOAJ
In ISSN ROAD
Not in Keepers Registry
ISSN-L:  2148-3434
Fatcat Entry
Work Entity
grouping other versions (eg, pre-print) and variants of this release
Cite This Release
Fatcat Bits

State is "active". Revision:
6867eae2-4f1c-4957-b523-d4dd8b947192
As JSON object via API