file_rev_9ccedad9-c4a9-4e58-bd47-7329204b6567

Associated Releases

2019-12-30 Jaki duch w zdrowych ciałach? System aksjonormatywny członków Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego
published | article-journal | CC-BY-SA
doi:10.34862/rbm.2018.1.15

Public Access URLs

publisher https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/article/download/476/427
webarchive https://web.archive.org/web/20200213001957/https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/article/download/476/427

Data Integrity Checksums

SHA-1 ced43ff0edbfa99cac97b12f41069e17cdb931e5
SHA-256 34213107d0c9b976b592020e4d950c7c32b01aec186f666d3aece3d120b9f7c2
MD5 77c3b069c804c5b6dd81abb81c55704f
Size  386.8 kB
MIME Type  application/pdf
Revision

This is a specific, static metadata record, not necessarily linked to any current entity in the catalog.

Catalog Record
Revision: 9ccedad9-c4a9-4e58-bd47-7329204b6567
API URL: JSON