file_3a6xrjmsnffqrc7vqwpzerpp44

Associated Releases

2019-01-30 IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN KERJA SISWA TEKNIK PERBAIKAN BODI OTOMOTIF
published | article-journal
doi:10.17509/jmee.v5i2.15197

Public Access URLs

publisher http://ejournal.upi.edu:80/index.php/jmee/article/download/15197/8591
webarchive https://web.archive.org/web/20190628175653/http://ejournal.upi.edu:80/index.php/jmee/article/download/15197/8591

Data Integrity Checksums

SHA-1 23a23d9624fe39bde7d2cc0ca2ef1a171a4b66d1
SHA-256 5666ec530985fac24ba2dd45863f9d66809d1501fbca313e506cb390ee738fc4
MD5 c10235120454a3a3c73895bae9f992d4
View Archived File
Size  236.5 kB
MIME Type  application/pdf
Catalog Record
Revision: c0f74e52-1d43-4fa2-8d65-bbcfe7f6b53d
API URL: JSON