Analit container_ek6qnrvflvdivkbiu4vg35l7y4 [as of editgroup_rqd6dxjj6zd3nfcmidfep5odka]

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków)

Entity Metadata (schema)

container_type
issne
issnl 2544-0489
issnp
name Analit
publication_status
publisher Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków)
wikidata_qid
As JSON via API

Extra Metadata (raw JSON)

road {'as_of': '2018-01-24'}
urls http://www.analit.agh.edu.pl