Blake Alcott creator_3bauz7xonnfapoqq27ldxzxq7i

Entity Metadata (schema)

display_name Blake Alcott
given_name Blake
orcid 0000-0002-3082-468X
surname Alcott
wikidata_qid
As JSON via API