Farmacja polska container_z47f77tbgneype6ypoec3vu6li

Published by Polish Pharmaceutical Society

Search Releases from this Container

Example Publications

Genito-urinary infection risk estimates during sodium glucose co-transporter 2 inhibitor exposure in everyday clinical practice.
Wymiar ryzyka zakażenia układu moczowego przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu inhibitorów kotransportera drugiego glukozowo-sodowego w codziennej praktyce lekarskiej

Beata Jacuś, Mirosława Kowalkowska, Paweł Miękus, Grzegorz Grześk
2021 | Farmacja polska
doi:10.32383/farmpol/143033  

Advances in the in situ analysis of reactive oxygen species (ROS)
Postępy w analizie reaktywnych form tlenu (RFT) in situ

Maja Szelągowska, Justyna Skrzypek, Maciej Gawlik
2021 | Farmacja polska
doi:10.32383/farmpol/143037  

Therapeutic Potential of Dronabinol: A Systematic Review of Human Trials
Potencjał terapeutyczny dronabinolu: systematyczny przegląd badań klinicznych na ludziach

Julia Lewandowska, Jan Kapała, Łukasz Puchała
2021 | Farmacja polska
doi:10.32383/farmpol/142693  

A significance of botanical and synthetic ingredients in supporting skin depigmentation process
Znaczenie roślinnych i syntetycznych składników aktywnych we wspomaganiu procesu depigmentacji skóry

Natalia Schäfer, Radosław Balwierz, Karol Jasiński, Urszula Skotnicka-Graca
2021 | Farmacja polska
doi:10.32383/farmpol/142651  

Therapeutic potential of chastetree (Vitex agnus-castus) in gynecological diseases – a review of the current state of knowledge
Potencjał terapeutyczny owoców niepokalanka pospolitego (Vitex agnus-castus) w schorzeniach ginekologicznych – przegląd aktualnego stanu wiedzy

Anna Magiera, Aleksandra Prokop, Mateusz Gieleta, Monika Olszewska
2021 | Farmacja polska
doi:10.32383/farmpol/142622  
473
Known Releases
Open Access Publication
Preservation Status
325 preserved and accessble (bright)
11 preserved, inaccessible (dark)
137 no known preservation
Work Types
article-journal 463
book 10
Type  unknown
Status  unknown
ISSN-L?  0014-8261
Print:  0014-8261
Electronic:  2544-8552
Wikidata  Q15760394
Directory Listings
In DOAJ
Not in ISSN ROAD
In Keepers Registery
Preservation Holdings
Portico: years 2019-2021
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
Catalog Record
Revision: 2ddfabbe-07d5-4e01-b1df-481bf319d7e1
API URL: JSON