Su Ürünleri Dergisi container_vehiut7txnao3m3ciqes6l2oqu

Published by Ege University Faculty of Fisheries

Search Releases from this Container

Example Publications

Age estimation and the best growth model selection of the tentacled blenny Parablennius tentacularis (Brünnich, 1768) in the southeastern Black Sea
Güneydoğu Karadeniz'de dağılım gösteren kahküllü horozbina balığı Parablennius tentacularis (Brünnich, 1768)'de yaş tahmini ve en uygun büyüme modelinin seçimi

Ayşe Van, Aysun Gümüş, Melek Özpiçak, Serdar Süer
2021 | Su Ürünleri Dergisi
doi:10.12714/egejfas.38.2.13  

Heavy metal and Al bioaccumulation in the anemone Actinia equina Linnaeus, 1758 (Cnidaria: Actiniidae) from İskenderun Bay, North-Eastern Mediterranean, Turkey
İskenderun Körfezi (Kuzeydoğu Akdeniz, Türkiye) anemonu Actinia equina Linnaeus, 1758 (Cnidaria: Actiniidae)'da ağır metal ve Al birikimi

Önder Duysak, Yavuz Mazlum, Erkan Uğurlu
2021 | Su Ürünleri Dergisi
doi:10.12714/egejfas.38.2.04  

Micronucleus formation in mussel' (Mytilus galloprovincialis, Lamarck 1819) haemolymph, liver, and gill cells as a biomarker in the assessment of genotoxicity in İzmir Bay (Aegean Sea, Turkey)
İzmir Körfezi (Ege Denizi, Türkiye) genotoksisitenin değerlendirilmesinde biyobelirteç olarak Midye (Mytilus galloprovincialis) hemolenf, karaciğer ve solungaç hücrelerinde mikronükleus oluşumu

Özlem Çakal Arslan, Meltem Boyacıoğlu, Beyza Nalbantlar, Gizem Gülsever, Muhammet Ali Karaaslan
2021 | Su Ürünleri Dergisi
doi:10.12714/egejfas.38.2.08  

Effects of total replacement of dietary fish oil by vegetable oils on growth performance, nutritional quality and fatty acid profiles of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) at optimum and high temperature conditions
Yemdeki balık yağının bitkisel yağlarla tamamen değiştirilmesinin optimum ve yüksek su sıcaklığında beslenen gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss) büyüme performansı, besin kalitesi ve yağ asidi profili üzerine etkileri

Seval Dernekbaşı, Ayşe Parlak Akyüz, İsmihan Karayücel
2021 | Su Ürünleri Dergisi
doi:10.12714/egejfas.38.2.14  

Expression of cytochrome P450 aromatase isoforms in female Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)
Dişi Van balığı (Alburnus tarichi, Guldenstaedtii, 1814)'nda sitokrom P450 aromataz izoformlarının ekspresyonu

Guler Unal, Emily Marquez, Mara H. O'brien, Pericles Stavropoulos, Ian P. Callard
2021 | Su Ürünleri Dergisi
doi:10.12714/egejfas.38.2.15  
3,211
Known Releases
Open Access Publication
Preservation Status
927 preserved and accessble (bright)
0 preserved, inaccessible (dark)
2,284 no known preservation
Work Types
article-journal 3,206
Unknown 5
ISSN-L?  1300-1590
Print:  1300-1590
Electronic:  2148-3140
Directory Listings
In DOAJ
In ISSN ROAD
Not in Keepers Registry
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
wikidata.org
Catalog Record
Revision: 07b8234e-4b85-4218-a8f7-fbdd63e6e1a4
API URL: JSON