Praca i Zabezpieczenie Społeczne container_uopwtmjmajge3crjk47sktsp3u

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Example Publications

Możliwość pełnienia funkcji przez prezydenta miasta (wójta, burmistrza) ukaranego karą grzywny
Can a mayor penalized with a fine remain in office?

Krzysztof Stefański, Uniwersytet Łódzki,Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy
2019 | Praca i Zabezpieczenie Społeczne
doi:10.33226/0032-6186.2019.7.4  

Uprawnienie pracodawcy do kontroli trzeźwości pracowników
The employer's right to control the sobriety of employees

Janusz Żołyński
2019 | Praca i Zabezpieczenie Społeczne
doi:10.33226/0032-6186.2019.7.5  

Aktualny stan praworządności w stosunkach pracy
The current status of the rule of law in the employment relations

Joanna Jasińska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa, Piotr Fik, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Postępowania Cywilnego
2019 | Praca i Zabezpieczenie Społeczne
doi:10.33226/0032-6186.2019.7.3  

Wpływ robotyzacji na rynek pracy i sektor ubezpieczeń społecznych
The impact of robotization on the labour market and social protection

Marcin Rojszczak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych
2019 | Praca i Zabezpieczenie Społeczne
doi:10.33226/0032-6186.2019.7.1  

Characteristics of an employment relationship as a legal relationship: "actually" legal relation of the obligation? Few remarks in the perspective of the social doctrine of Church
Charakterystyka stosunku pracy jako stosunku prawnego: "rzeczywiście" prawny stosunek zobowiązania? Kilka uwag w kontekście społecznej doktryny Kościoła

Anna Musiała, Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Law and Administration
2019 | Praca i Zabezpieczenie Społeczne
doi:10.33226/0032-6186.2019.7.2  
342
Known Releases
Preservation Summary [more]
48 preserved and accessble (bright)
0 preserved, inaccessible (dark)
294 no known preservation
Release Types
article-journal 342
Publication Type  journal
Country Code  pl
ISSN-L?  0032-6186
    Print:  0032-6186
    Electronic:  0032-6186
Directory Listings
Not in DOAJ
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
wikidata.org
Catalog Record
Revision: f551aea7-5d38-45ee-b9d3-a68fbe0669b5
API URL: JSON