Podstawy Edukacji container_t33xz457z5fydkkmmg7ypckgs4

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Homepage URLs

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1625
http://podstawyedukacji.ajd.czest.pl/

Example Publications

Self-narrative, or about sensitive and universal narration of a Dreamer
Sobąopowiadanie, czyli o czułej i uniwersalnej narracji Marzyciela

Małgorzata Piasecka
2019 | Podstawy Edukacji
doi:10.16926/pe.2019.12.05  

The communication in foreign languages as a challenge for participation in international educational exchange of university students
Porozumiewanie się w językach obcych jako wyzwanie dla uczestnictwa młodzieży akademickiej w zagranicznej mobilności edukacyjnej

Mateusz Marciniak
2019 | Podstawy Edukacji
doi:10.16926/pe.2019.12.15  

The threat of professional burnout among occupational therapists working with people with intellectual disabilities
Zagrożenie wypaleniem zawodowym terapeutów zajęciowych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Barbara Bobik
2018 | Podstawy Edukacji
doi:10.16926/pe.2018.11.13  

National and regional identity of children and young people in Zaolzie
Tożsamość narodowa i regionalna dzieci i młodzieży na Zaolziu

Lucie Zormanova
2018 | Podstawy Edukacji
doi:10.16926/pe.2018.11.11  
248
Known Releases
Open Access Publication
Preservation Summary [more]
240 preserved and accessble (bright)
0 preserved, inaccessible (dark)
8 no known preservation
Release Types
article-journal 248
ISSN-L?  2081-2264
    Print:  2081-2264
    Electronic:  2658-2848
Wikidata  Q96726550
Directory Listings
In DOAJ
In Szczepanski List
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
Catalog Record
Revision: 93a8821a-8506-4e03-9b1f-dade618a43a9
API URL: JSON