Akademik Siyer Dergisi container_sxkrsmevb5emndqatfqfi3hv4i

Akademik Siyer Dergisi, Kahramanmaras Sutcu Imam Universitesi

Example Publications

Kesirul Hadith Ravilers in Ibn Sa'd's Catalogue (In the Special of Madinah Tabin)
İbn Sa'd'ın Tabakât'ında Kesîr'ul-Hadîs Raviler (Medîneli Tâbiîn Özelinde)

Veli ABA, Gazi SEVİL
2022 | Akademik Siyer Dergisi
doi:10.47169/samer.1111092  

Hz. Peygamber'in Aile Hayatında Önemli Bir Kriz Dönemi: Îlâ ve Tahyir Olayları
An Important Period of Crisis in the Family Life of The Prophet: The Events of Īlāʾ and Takhyīr

Belkıs ÖZSOY DEMİRAY
2022 | Akademik Siyer Dergisi
doi:10.47169/samer.1111771  

Symbols of Love for the Prophet (pbuh) in Maghrib and Andalusia -Mewlidiyyat, Hatim of Sahîh-i Buhari, The Letter to Medinah-
Mağrib ve Endülüs'te Hz. Peygamber (sas)''e Muhabbetin Simgeleri: -Mevlidiyyât, Sahîh-i Buhârî Hatimleri ve Dünden Bugüne Mescid-i Nebevî'ye Gönderilen Mektuplar-

Zehra GÖZÜTOK TAMDOĞAN
2022 | Akademik Siyer Dergisi
doi:10.47169/samer.1111765  

In The Process Of Islamic Manifest Mahzûmoğulları –An Evaluation In Terms Of Tribal And Individual Attitude–
İslamî Tebliğ Sürecinde Mahzumoğulları – Kabilevî ve Bireysel Duruş Açısından Bir Değerlendirme –

Mehmet ŞİMŞEK
2022 | Akademik Siyer Dergisi
doi:10.47169/samer.1057610  
35
Known Releases
Preservation Summary [more]
26 preserved and accessble (bright)
0 preserved, inaccessible (dark)
9 no known preservation
Release Types
article-journal 35
Publication Type  journal
ISSN-L?  2687-5810
Directory Listings
Not in DOAJ
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
wikidata.org
Catalog Record
Revision: cbb12af3-f2c3-4ad8-a1be-2d5156aaf245
API URL: JSON