Journal of Advanced Materials container_sbv7kfkbzvdb7m7smkp7dvujeq