Młoda myśl. Czasopismo humanistyczne container_rev_02c52356-501a-47c8-bd0b-74e01a085d64

Międzywydziałowe Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Dziennikarstwa Historycznego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruni

Entity Metadata (schema)

container_type
issne
issnl 2353-9135
issnp
name Młoda myśl. Czasopismo humanistyczne
publication_status
publisher Międzywydziałowe Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Dziennikarstwa Historycznego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruni
wikidata_qid
As JSON via API

Extra Metadata (raw JSON)

country pl
issne 2353-9135
publisher_type longtail
szczepanski {'as_of': '2018'}
urls https://kpbc.umk.pl/publication/80266