Педагогически форум container_qdyftrulofhuva3z3yzcrnshna

Trakia University

Homepage URLs

http://www.dipku-sz.net/e-spisanie

Example Publications

Contemporary Interpretations of Game-Dramatization in Pre-School Age
Съвременни интерпретации на играта-драматизация в предучилищна възраст

Tatiana Dimitrova
2017 | Педагогически форум
doi:10.15547/pf.2017.008  

Organization and Management of U.S. Education- School Level
Организация и управление на училищното образование на САЩ

Tsveta Kamenoposlka
2018 | Педагогически форум
doi:10.15547/pf.2018.018  

Research on the Main Causes of Children's Fears in Pre-School Age
Изследване на основните страхове при децата от предучилищна възраст

   no archive
Vasilka Dancheva
2018 | Педагогически форум
doi:10.15547/pf.2018.030  

Society for Scientific Education in Europe SCIENTIX – One of the 100 Best Projects in the World for Innovation in Education
Общността за научно образование в Европа Scientix – един от стоте най-добри проекти в света за иновации в образованието

   no archive
Tsetsa Hristova
2017 | Педагогически форум
doi:10.15547/pf.2017.002  

Promoting the Use of Technical Standards Inindustry-Oriented Engineering Education
Насърчаване на използването на технически стандарти в индустриално ориентираното инженерно образование

   no archive
Oscar Bonastre, Alejandro Bia
2019 | Педагогически форум
doi:10.15547/pf.2019.017  
219
Known Releases
Open Access Publication
Preservation Summary [more]
2 preserved and accessble (bright)
0 preserved, inaccessible (dark)
217 no known preservation
Release Types
article-journal 219
ISSN-L?  1314-7986
    Electronic:  1314-7986
Wikidata  Q96735527
Directory Listings
Not in DOAJ
In ISSN ROAD
In Szczepanski List
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
Catalog Record
Revision: bfb8a2eb-4003-4616-95c1-0779f2bad26c
API URL: JSON