ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ container_ptpfvc4gvrccrfejcrirscpyga

Published by European Scientific Platform

Search Releases from this Container

Example Publications

CLUSTER ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE RATIONALITY OF ENTERPRISE POTENTIAL MANAGEMENT
КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РАЦІОНАЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

A. Shchebel
2020 | ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ
doi:10.36074/2663-4139.09.09  

THE QUARANTINE LABOR MARKET AND THE PROFESSIONS THAT WILL BE IN DEMAND AFTER THE COVID-19 PANDEMIC
РИНОК ПРАЦІ НА КАРАНТИНІ ТА ПРОФЕСІЇ, ЯКІ БУДУТЬ ЗАТРЕБУВАНІ ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19

L. Lavrynenko
2020 | ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ
doi:10.36074/2663-4139.09.03  
238
Known Releases
Preservation Status
140 preserved and accessble (bright)
97 preserved, inaccessible (dark)
1 no known preservation
Work Types
article-journal 238
ISSN-L?  2617-7064
Directory Listings
Not in DOAJ
Not in ISSN ROAD
Not in Keepers Registry
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
wikidata.org
Catalog Record
Revision: 4200610b-aef9-40a6-b0ab-d0b66cb30bb8
API URL: JSON