ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ container_ptpfvc4gvrccrfejcrirscpyga

European Scientific Platform

Homepage URLs

https://www.ukrlogos.in.ua/ua_journal_2617-7064.php

Example Publications

CLUSTER ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE RATIONALITY OF ENTERPRISE POTENTIAL MANAGEMENT
КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РАЦІОНАЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

A. Shchebel
2020 | ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ
doi:10.36074/2663-4139.09.09  

THE QUARANTINE LABOR MARKET AND THE PROFESSIONS THAT WILL BE IN DEMAND AFTER THE COVID-19 PANDEMIC
РИНОК ПРАЦІ НА КАРАНТИНІ ТА ПРОФЕСІЇ, ЯКІ БУДУТЬ ЗАТРЕБУВАНІ ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19

L. Lavrynenko
2020 | ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ
doi:10.36074/2663-4139.09.03  
238
Known Releases
Preservation Summary [more]
141 preserved and accessble (bright)
97 preserved, inaccessible (dark)
0 no known preservation
Release Types
article-journal 238
Publication Type  journal
Country Code  ua
ISSN-L?  2617-7064
    Print:  2617-7064
    Electronic:  2663-4139
Wikidata  Q96734571
Directory Listings
Not in DOAJ
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
Catalog Record
Revision: 2ea5644c-0f71-48ca-abf7-4a4b7c43ca8d
API URL: JSON