LLM Dergi container_plptvrrnv5c6dg2dcs6q4332ou

Bilimsel Tip Publishing House

Example Publications

Pediyatrik Kanser Hastalarında Otolog Kök Hücre Toplama İşlemine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
The Influencing Factors for Stem Cell Apheresis in Pediatric Cancer Patients

Koray Yalçın, Ersin Erhal, Melih Yıldırım, Burcu Kömoğ, Suna Çelen, Suleimen Zhumatayev, Nargiz Azizova Gurbanzade, Gulsun Karasu, Akif Yesilipek
2022 | LLM Dergi
doi:10.5578/llm.20229902  

Marjinal Zon Lenfoma Tanılı Hastalarda Klinik Özellikler ve Olası Prognostik Faktörler: İki Merkezden Retrospektif Analiz
Clinical Features and Possible Prognostic Factors in Patients with Marginal Zone Lymphoma: Retrospective Analysis from Two Centers

Pınar Cömert, abdulkerim yıldız, MURAT ALBAYRAK, Mesut Tiglioglu, buğra sağlam, SENEM MARAL, Berna Afacan Öztürk, meltem aylı, osman şahin, Murat Yıldırım
2022 | LLM Dergi
doi:10.5578/llm.20229903  

Relaps/Refrakter Akut Lenfoblastik Lösemide İnotuzumab Ozogamisin Tedavisi Sonrası Allojenik Kök Hücre Nakli Sonuçları
Outcomes of Allogeneic Stem Cell Transplantation for Relapsed/Refractory Acute Lymphoblastic Leukemia Following Inotuzumab Ozogamicin Salvage

Ugur Sahin, Ender Soydan, Selin Merih Urlu, Mevlüde Kurdal Okcu, KEREM OZAN ÖZKUMUR, ŞAHİKA ŞEN, ayla gökmen
2022 | LLM Dergi
doi:10.5578/llm.20229904  

Çoklu İlaca Dirençli Akut Graft Versus Host Hastalığında Ruksolitinib
Ruxolitinib in Multidrug Refractory Acute Graft Versus Host Disease

Ozlen Bektas, OSMAN AKIDAN, Merve Kestane, Nergiz Erkut, BİRCAN SONMEZ, Mehmet Sonmez
2022 | LLM Dergi
doi:10.5578/llm.20229901  

Süt Çocuklarında Akut Lenfoblastik Lösemi: Geriye Dönük Tek Merkez Deneyimi
Infant Acute Lymphoblastic Leukemia: Retrospective Single-Center Experience

Sibel Akpınar Tekgündüz, Muzeyyen Aydogan, Cengiz Bayram, Nihal Özdemir, Ezgi Paslı Uysalol, Şadan Hacısalihoğlu, Esra Arslantaş, Ali Aycicek
2021 | LLM Dergi
doi:10.5578/llm.20219604  
83
Known Releases
Preservation Summary [more]
83 preserved and accessble (bright)
0 preserved, inaccessible (dark)
0 no known preservation
Release Types
article-journal 83
ISSN-L?  2547-9938
    Print:  2547-9938
Directory Listings
Not in DOAJ
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
wikidata.org
Catalog Record
Revision: 64c22b1e-1873-43e4-bcf4-3a39e766d2dc
API URL: JSON