LLM Dergi container_plptvrrnv5c6dg2dcs6q4332ou

Bilimsel Tip Publishing House

Example Publications

Çoklu İlaca Dirençli Akut Graft Versus Host Hastalığında Ruksolitinib
Ruxolitinib in Multidrug Refractory Acute Graft Versus Host Disease

Ozlen Bektas, OSMAN AKIDAN, Merve Kestane, Nergiz Erkut, BİRCAN SONMEZ, Mehmet Sonmez
2022 | LLM Dergi
doi:10.5578/llm.20229901  

Süt Çocuklarında Akut Lenfoblastik Lösemi: Geriye Dönük Tek Merkez Deneyimi
Infant Acute Lymphoblastic Leukemia: Retrospective Single-Center Experience

Sibel Akpınar Tekgündüz, Muzeyyen Aydogan, Cengiz Bayram, Nihal Özdemir, Ezgi Paslı Uysalol, Şadan Hacısalihoğlu, Esra Arslantaş, Ali Aycicek
2021 | LLM Dergi
doi:10.5578/llm.20219604  

Non-Hodgkin Lenfomalı Hastalarda Hepatit B Prevalansının Değerlendirilmesi ve Profilaksinin Yeri
Evaluation of the Prevalence of Hepatitis-B and the Role of the Prophylaxis in Patients with Non-Hodgkin Lymphoma

müzeyyen aslaner, birsen sahip
2021 | LLM Dergi
doi:10.5578/llm.20219601  

Relaps/Refrakter Lenfoma (Mantle Hücreli Lenfoma Hariç) Hastalarında Lenalidomid Bazlı Tedavi Sonuçları: Çok Merkezli Sonuçlar
Lenalidomide-Based Treatment Results in Patients with Relapsed/Refractory Lymphoma (Excluding Mantle Cell Lymphoma): A Multi-Centre Experience

Mehmet Hilmi Doğu, Istemi SERIN, Aliihsan Gemici, abdulkadir karışmaz, Burhan Turgut
2021 | LLM Dergi
doi:10.5578/llm.20219602  

İnvaziv Duktal Meme Karsinomu Tedavisi Sonrası Gelişen Akut Myeloid Lösemi
Acute Myeloid Leukemia After the Treatment of Invasive Ductal Breast Carcinoma

Zeynep Tugba Guven, Serhat Çelik, muzaffer keklik, ALİ ÜNAL, Leylagul Kaynar
2021 | LLM Dergi
doi:10.5578/llm.20219603  
83
Known Releases
Preservation Summary [more]
80 preserved and accessble (bright)
0 preserved, inaccessible (dark)
3 no known preservation
Release Types
article-journal 83
ISSN-L?  2547-9938
    Print:  2547-9938
Directory Listings
Not in DOAJ
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
wikidata.org
Catalog Record
Revision: 64c22b1e-1873-43e4-bcf4-3a39e766d2dc
API URL: JSON