Ukrainskii biokhimicheskii zhurnal (1978) container_npftupphgfghzp65hyfcay3rv4

Nauk

Homepage URLs

http://ukrbiochemjournal.org/

Example Publications

Study of serum protein aggregation after treatment with urea
Issledovanie agregatsii belkov syvorotki krovi pod vliianiem mocheviny

   no archive
G Kh Bozhko, P V Voloshin, E I Galushko
1983 | Ukrainskii biokhimicheskii zhurnal (1978)
pmid:6868153  

Respiration activity of frozen-thawed lymphoid cells
Dykhatel'naia aktivnost' dekonservirovannykh limfoidnykh kletok

   no archive
A A Tsutsaeva, A D Gordienko
1982 | Ukrainskii biokhimicheskii zhurnal (1978)
pmid:7073830  

Lactate dehydrogenase activity in the presence of certain structural analogs of the nicotinamide fragment of NAD
Aktivnost' laktatdegidrogenazy v prisutstvii nekororykh strukturnykh analogov nikotinamidnogo fragmenta NAD

   no archive
I D Golovatskiń≠, L M Grivnak, E D Gashpar
1982 | Ukrainskii biokhimicheskii zhurnal (1978)
pmid:7058548  

Identity of human granulocyte kininogenase and plasminogen activator
Ob identichnosti kininogenazy granulotsitov cheloveka s aktivatorom plazminogena

   no archive
O G Ogloblina, L V Platonova, V F Martynov, L I Leont'eva, E I Sorochinskaia
1983 | Ukrainskii biokhimicheskii zhurnal (1978)
pmid:6346622  

adenylate cyclase system in Ehrlich ascites tumor cells sensitive and resistant to 5-fluorouracil
Adenilattsiklaznaia sistema v opukholevykh kletkakh chuvstvitel'nogo i ustoń≠chivogo k 5-ftoruratsilu shtammov astsitnoń≠ kartsinomy Erlikha

   no archive
M P Shlemkevich, V A Iurkiv, V I Melikhov
1982 | Ukrainskii biokhimicheskii zhurnal (1978)
pmid:7058556  
2,656
Known Releases
Preservation Summary [more]
0 preserved and accessble (bright)
0 preserved, inaccessible (dark)
2,656 no known preservation
Release Types
article-journal 2,648
book 7
unknown-type 1
ISSN-L?  0201-8470
    Print:  0201-8470
Wikidata  Q27713700
Directory Listings
Not in DOAJ
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
Catalog Record
Revision: fcd03c39-fc6f-4439-8278-1b71527bfd15
API URL: JSON