Kontakt container_lmoxu4nusza4biy3dpe34x2wpq

Published by University of South Bohemia in Ceske Budejovice - Faculty of Health and Social Sciences

Search Releases from this Container

Example Publications

Participants' experiences of rehabilitation camp
Zkušenosti účastníků rekondičních pobytů

Zuzana Rodová, Petra Sládková, Anna Kuželková
2021 | Kontakt
doi:10.32725/kont.2021.034  

Postoperative pain management - knowledge and experiences of general nurses with a multicultural background
Léčba pooperační bolesti - znalosti a zkušenosti všeobecných sester s multikulturní příslušností

Denisa Porter, Petra Búřilová, Andrea Pokorná
2021 | Kontakt
doi:10.32725/kont.2021.028  

Epidemiology of dorsopathy in the general population of the Czech Republic - a retrospective analysis from the Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic
Epidemiologie dorzopatií u všeobecné populace v České republice - retrospektivní analýza ze zdravotnických registrů

Andrea Gilchrist, Andrea Pokorná
2021 | Kontakt
doi:10.32725/kont.2021.030  

Barriers to care and missing services from the point of view of informal caregivers in the South Bohemian Region
Překážky v péči a chybějící služby z pohledu neformálních pečovatelů v Jihočeském kraji

Hana Hajduchová, Lenka Motlová, Marie Trešlová, Ingrid Baloun, Iva Brabcová, Jana Horová, Sylva Bártlová, Helena Záškodná
2021 | Kontakt
doi:10.32725/kont.2021.031  

Reasons for unfinished nursing care from the perspective of nurses from regional and university hospitals
Důvody nedokončené ošetřovatelské péče z pohledu sester z okresních a fakultních nemocnic

Elena Gurková, Daniela Bartoníčková, Zdeňka Mikšová, Monika Labudíková, Daniela Chocholková
2021 | Kontakt
doi:10.32725/kont.2021.026  
906
Known Releases
Open Access Publication
Preservation Status
783 preserved and accessble (bright)
80 preserved, inaccessible (dark)
43 no known preservation
Work Types
article-journal 906
ISSN-L?  1212-4117
Print:  1212-4117
Electronic:  1804-7122
Directory Listings
In DOAJ
Not in ISSN ROAD
In Keepers Registery
Preservation Holdings
CLOCKSS: years 2014-2018
Portico: years 2014-2018
scholarsportal: years 2014-2015, 2017-2018
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
wikidata.org
Catalog Record
Revision: 5b8ec099-5895-46d8-9eb3-5decba7b37e7
API URL: JSON