Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics container_kf436farmnhuzjeuar4tfxg4j4

Published by Ortadogu Reklam Tanitim Yayincilik Turizm Egitim Insaat Sanayi ve Ticaret A.S

Search Releases from this Container

Example Publications

Role of Hysteroscopy in Evaluation of Postmenopausal Bleeding Hysteroscopy in Menopause
Postmenopozal Kanamanın Değerlendirilmesinde Histeroskopinin Yeri

Engin KORKMAZER, Neşe SOLAK, Emin ÜSTÜNYURT, Vehbi Yavuz TOKGÖZ
2015 | Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics
doi:10.5336/gynobstet.2014-42527  

Caesarean Scar Endometriosis: Analysis of Three Cases in Our Clinic
Sezaryen Sonrası Yara Yeri Endometriyozu: Kliniğimizdeki Üç Olgunun Analizi

Hasan TERZİ, Ahmet KALE, Ömer DEMİRTAŞ, Ömer Tolga GÜLER
2015 | Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics
doi:10.5336/gynobstet.2014-40156  

Prenatal Diagnosis of a De Novo Partial Trisomy 17q Case Associated with Increased Nuchal Translucency, Hypoplastic Left Heart Syndrome, Cerebral Anomalies: Case Report
Artmış Ense Kalınlığı, Hipoplastik Sol Kalp Sendromu, Serebral Anomaliler ile İlişkili De Novo Parsiyel Trizomi 17q'lu Olgunun Prenatal Tanısı

Mehmet TÜRE, Şebnem ÖZEMRİ SAĞ, Emine Tuna GÜLTEN, Betül ESER, Serdar ŞAHİNTÜRK, Bilge ÇETİNKAYA DEMİR, Tahsin YAKUT
2016 | Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics
doi:10.5336/gynobstet.2014-40704  

Health Professional? Opinions and Attitudes on Induced Abortus
Sağlık Profesyonellerinin İstemli Düşükle İlgili Görüş ve Tutumları

Selim ALTAN, Süheyla RAHMAN, Mehtap SÖNMEZ, Feyza NAZİK, Sırrı ÇAM
2016 | Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics
doi:10.5336/gynobstet.2015-45197  

Caesarean Scar Ectopic Pregnancy: Discussion of 7 Cases with Literature Reviews
Yedi Olgu ile Sezaryen Skar Yeri Gebeliklerinin Literatür Eşliğinde Tartışılması

Ahmet GÖÇMEN, Fatma Bilge ÖĞÜTCÜOĞLU, Burcu YILMAZ HANEGE
2016 | Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics
doi:10.5336/gynobstet.2016-51385  
154
Known Releases
Preservation Status
135 preserved and accessble (bright)
0 preserved, inaccessible (dark)
19 no known preservation
Work Types
article-journal 154
ISSN-L?  1300-0306
Print:  1300-0306
Electronic:  2146-9024
Directory Listings
Not in DOAJ
Not in ISSN ROAD
Not in Keepers Registry
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
wikidata.org
Catalog Record
Revision: 582621e2-81a5-4967-a26d-a981778102cb
API URL: JSON