Neurologia, psihiatria, neurochirurgia container_jh3a43ynubcgxnodeyqno6id7u

Editura Medicală Universitară Iuliu Hatieganu

Search inside Container


Can also search all releases.

Showing first 25 out of 498 results

Some elements defining the characteristics of juvenile delinquents, revealed by the Rorschach projective technic
Unele elemente definitorii ale caracterului delincvenţilor juvenili, relevate prin tehnica projectivă Rorschach

   no archive
E Stanciu, K Csiky, A Bratu, C Csiky
1973 | Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:4796106  

Intracranial meningiomas
Contribuţii la studiul meningioamelor intracraniene

   no archive
N Oblu, M Rusu, T Obreja, A Pop
1973 | Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:4796107  

Psychotic hypochondriac development. I
Dezvoltările hipocondrice psihotice

   no archive
I Vianu
1973 | Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:4750944  

Methods of embolization with muscle fragments in the treatment of carotidocavernous fistulas
Tehnica embolizării prin fragmente de muşchi în tratamentul fistulelor carotidocavernoase

   no archive
Le-Xuan-Trung
1973 | Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:4750943  

Clinical and paraclinical aspects of the development of pineal tumors. Considerations on 30 cases
Aspecte clinice şi paraclinice în cursul evoluţiei tumorilor epifizare. Consideraţii asupra a 30 de cazuri

   no archive
C Arseni, A Constantinescu
1973 | Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:4750941  

Some theoretical and methodological aspects of medico-social rehabilitation in mental disorders
Unele aspecte teoretice şi metodologice în reabilitarea medico-socială a bolnavilor psihici

   no archive
P Brînzei, T Pirozynschi, M Păruş, M Selaru, M Cuţu, A Langa
1973 | Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:4750939  

Some polygraphic findings recorded in cerebrovascular coma up to the time of clinical death
Unele aspecte poligrafice înregistrate în come vasculare cerebrale urmărite pînă la moartea clinică

   no archive
B Aşgian, C Dudea
1973 | Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:4750942  

Electroencephalographic changes in infantile anxiety
Modificări electroencefalografice în anxietatea infantilă

   no archive
M Stefan, A Trifan
1973 | Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:4750940  

Changes in writing and symbolism of drawings after electroshock (in the treatment of psychiatric patients)
Modificările scrisului şi a simbolicii desenului după electroşoc (în cursul terapiei bolnavilor psihici

   no archive
V Enătescu
1973 | Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:4584428  

Methodological classification of concepts of the schizophrenic personality
O sistematică metodologică a concepţiilor despre persoana schizofrenă

   no archive
S Pirée
Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:5139568  

Contribution to the study of medullary dysembryoplasias
Contribuţii la studiul disembrioplaziilor medulare

   no archive
N Obul, A Stanciu
Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:5594659  

Clinical and electroencephalographic aspects of portacaval encephalopathy
Aspecte clinice şi electroencefalografice în encefalopatia porto-cava

   no archive
T Mircea, T Micle, P Mircea
Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:5778978  

Therapeutic possibilities in spasticity. Review
Posibilitaţi terapeutice în spasticitate. Referat general

   no archive
C Roşianu
Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:4253575  

Long-term functional prognosis in ischemic cerebral vascular accidents
Prognosticul funcţional îndepărtat în accidentele vasculare cerebrale ischemice

   no archive
C Roşianu, E Bicescu
Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:5578356  

Catamnestic study of the evolution, recovery and return to work of neurotic patients
Studiu catamnestic asupra evoluţiei, recuperării şi reîncadrării în muncă a bolnavilor nevrotici

   no archive
G Meiu, G Ionescu
Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:4656718  

Psychopathological contributions to the study of plastic expressions in the course of manic-depressive psychoses
Contribuţii psihopatologice la studiul expresiei plastice în cursul psihozei maniacodepresive

   no archive
C Enăchescu
Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:5343017  

Electrophoretic and immunoelectrophoretic studies in multiple sclerosis
Cercetări electroforetice şi imunoelectroforetice în scleroza multiplă

   no archive
T Becuş, E Lukács, I Frîncu
Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:4112779  

On 44 cases of cerebral epidermoid tumors
Consideraţii asupra a 44 de cazuri de tumori epidermoide cerebrale

   no archive
C Arseni, A Constantinescu
Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:4545111  

Contribution to the study of syndrome dynamics in the nosological framework of schizophrenia
Contribuţii la studiul dinamicii sindromalogice în cadrul nosologic al schizofreniei

   no archive
G N Constantinescu, V Neicu, A Borcea, S Piré, A Romilă
Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:5864368  

Endocrine mental disorders caused by pituitary tumors. (Clinical study of 87 cases)
Tulburările endocrinopsihice din tumorile hipofizare (Studiu clinic pe 87 de cazuri)

   no archive
C Arseni, M Maretsis, Z Rodin, E Strassmann
Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:5593227  

Diagnostic and therapeutic problems in some cases of meningitis with multi-resistant gram negative bacilli
Probleme diagnostice şi terapeutice în unele cazuri de meningite cu bacili gramnegativi multirezistenţi

   no archive
E Szentkirályi, L Kasza, G Konrád, J Gáspar, R Ionescu, A Nagy, L Vincze, L Kelemen
Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:4790479  

Indications and contraindications of cerebral arteriography in gravely ill patients suffering from diseases of the nervous system
Indicaţiile şi contraindicaţiile arteriografiei cerebrale la bolnavii gravi care suferă de o afecţiune a sistemului nervos

   no archive
C Arseni, M Maretsis
Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:5578352  

Post-traumatic cerebrasthenia. Objective data in evaluation of symptoms
Cerebrastenia posttraumatică. Date obiective în aprecierea simptomatologiei

   no archive
A Nedelcu
Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:5139566  

Current knowledge of cerebral biochemical coordinates
Coordonatele actuale ale biochimiei cerebrale

   no archive
T Procopiu-Constantinescu
Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:5380169  

Primary intracerebral hematomas
Hematoamele intracerebrale primare

   no archive
C Arseni
Neurologia, psihiatria, neurochirurgia
pmid:5423691  
« Previous   Showing results 0 — 25 out of 498 results   Next »