Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi container_f6o5h3kikrfsregvc25lfcnscy

Osmanli Medeniyeti ve Arastirmalari Dergisi

Homepage URLs

http://www.osmanli-medeniyeti.com/

Example Publications

Sanjak of Tarsus According to 1831 Census: Administrative Situation, Settlement and Population
1831 Nüfus Sayımına Göre Tarsus Sancağı İdarî Durum, Yerleşme ve Nüfus

Sacit UĞUZ, Bilge GECEKUŞU
2022 | Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi
doi:10.21021/osmed.1162184  

Some Internal Issues in Ottoman and Austro-Hungarian Relations (1908-1914)
Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu İlişkilerinde Bazı Dâhilî Meseleler (1908-1914)

Senem GÖNENÇ
2022 | Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi
doi:10.21021/osmed.1163594  

Administrative and Financial Status of Milas District Foundations (According to Foundation Records / 1848-1885)
Milas Kazası Vakıflarının İdarî ve Malî Durumları (Vakıf Kayıtlarına Göre / 1848-1885)

Muhammed YAZICI, Erdoğan KELEŞ, Özlem KARSANDIK YAZICI
2022 | Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi
doi:10.21021/osmed.1148480  
99
Known Releases
Open Access Publication
Preservation Summary [more]
80 preserved and accessble (bright)
0 preserved, inaccessible (dark)
19 no known preservation
Release Types
article-journal 99
ISSN-L?  2458-9519
    Electronic:  2458-9519
Wikidata  Q96722880
Directory Listings
Not in DOAJ
In ISSN ROAD
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
Catalog Record
Revision: 2f918925-8fa7-434e-bda4-2e74f34469c0
API URL: JSON