Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi container_dshf5ewnvbh6tlzhx6rmdfjcmm

Published by Gazi Publishing

Search Releases from this Container

Example Publications

Sığ Kriyojenik İşlemin Sleipner Soğuk İş Takım Çeliğinin Metalurjik Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Researching the Effect of Shallow Cryogenic Treatment on the Metallurgical Features of Sleipner Cold Work Tool Steel

Enes EL, Fuat KARA
2021 | Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi
doi:10.30855/gmbd.2021.02.04  

Dielektrik Malzemelerin Yüzeyleri için Islanabilirlik ve Buharlaşma Hızının Analizine Yönelik Ayrık Kosinüs Dönüşümü Tabanlı Bir Yaklaşım
A Discrete Cosine Transform Based Approach to Analysis of Evaporation Rate and Wettability for Dielectric Materials' Surfaces

Mustafa KARHAN
2021 | Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi
doi:10.30855/gmbd.2021.02.09  

APPLICATION OF DIFFERENTIAL TRANSFORMATION METHOD AND DUNKERLEY FORMULA FOR STABILITY ANALYSIS OF BARS IN WATER
Su İçeresindeki Çubuğun Stabilite Analizi için Diferansiyel Dönüşüm Yöntemi ve Dunkerley Formülünün Uygulanması

Kanat Burak BOZDOĞAN, Farshid KHOSRAVI
2021 | Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi
doi:10.30855/gmbd.2021.02.10  

Investigation of the Effect of Deep Cryogenic Process on Residual Stress and Residual Austenite
Derin Kriyojenik İşlemin Kalıntı Gerilme ve Kalıntı Östenit Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Fuat KARA, Onur ÖZBEK, Nursel ALTAN ÖZBEK, İlyas UYGUR
2021 | Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi
doi:10.30855/gmbd.2021.02.07  
71
Known Releases
Open Access Publication
Preservation Status
69 preserved and accessble (bright)
0 preserved, inaccessible (dark)
2 no known preservation
Work Types
article-journal 71
Type  unknown
Status  unknown
ISSN-L?  2149-9373
Print:  2149-4916
Electronic:  2149-9373
Directory Listings
In DOAJ
In ISSN ROAD
Not in Keepers Registry
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
wikidata.org
Catalog Record
Revision: 3faf972a-37c3-478d-91e1-c53bc0e0ce19
API URL: JSON