Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego container_db52hc76c5dk7heukc4vob2eu4

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Example Publications

Roszczenie informacyjne agenta
Agent's information claim

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2019 | Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
doi:10.33226/0137-5490.2019.7.5  

Nieważność uchwały rady nadzorczej spółki akcyjnej — glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5.10.2017 r. (I PK 287/16)
Invalidity of a resolution of the supervisory board of a joint-stock company — a gloss to the judgment of the Supreme Court of 5 October 2017 (I PK 287/16)

Aleksandra Sikorska-Lewandowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2019 | Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
doi:10.33226/0137-5490.2019.7.4  

Firma jako dobro osobiste spółek prawa handlowego oraz problematyka jego naruszenia w Internecie
The business name as a personal right of commercial law companies and the issue of its violation on the Internet

Agata a Ignaczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2019 | Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
doi:10.33226/0137-5490.2019.7.2  
249
Known Releases
Preservation Summary [more]
30 preserved and accessble (bright)
0 preserved, inaccessible (dark)
219 no known preservation
Release Types
article-journal 249
Publication Type  journal
ISSN-L?  0137-5490
Directory Listings
Not in DOAJ
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
wikidata.org
Catalog Record
Revision: df1de12e-811e-4bc6-9b60-72c906fdeb98
API URL: JSON