Nowoczesne Systemy Zarządzania container_aui2ehsgy5ahxejxnseb5op4bq

Index Copernicus International

Example Publications

Perception of contemporary security – selected aspects
Postrzeganie współczesnego bezpieczeństwa – wybrane aspekty

Anetta Supel, Przemysław Tomasz Przybylski, Dr Piotr Domżał, Zbigniew Domalik
2022 | Nowoczesne Systemy Zarządzania
doi:10.37055/nsz/158798  

Diagnosis of the organizational culture of multicultural enterprises – introduction to in-depth research
Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstw wielokulturowych – wprowadzenie do badań pogłębionych

Beata Domanska-Szaruga, Agnieszka Knap-Stefaniuk
2022 | Nowoczesne Systemy Zarządzania
doi:10.37055/nsz/158796  

Exploring the effect of intellectual capital management on innovativeness in an R&D institute
Badanie wpływu zarządzania kapitałem intelektualnym na innowacyjność w instytucie badawczo-rozwojowym

Elena Dinu
2022 | Nowoczesne Systemy Zarządzania
doi:10.37055/nsz/158797  

World Class Manufacturing, Toyota Manufacturing System: production system comparison in sustainability context
World Class Manufacturing a Toyota Production System: porównanie systemów produkcyjnych w kontekście zrównoważonego rozwoju

Radosław Piątek
2022 | Nowoczesne Systemy Zarządzania
doi:10.37055/nsz/158800  

Environmental, Social and Corporate Governance and firms' financial performance: A semi-structured literature review, through the lens of sustainable development
Ład środowiskowy, społeczny i korporacyjny oraz wyniki finansowe firm: częściowo ustrukturyzowana kwerenda literatury przedmiotu przez pryzmat zrównoważonego rozwoju

Ioana Ermiṣ, Victor-Emanuel Ciuciuc
2022 | Nowoczesne Systemy Zarządzania
doi:10.37055/nsz/158795  
356
Known Releases
Preservation Summary [more]
305 preserved and accessble (bright)
0 preserved, inaccessible (dark)
51 no known preservation
Release Types
article-journal 356
ISSN-L?  1896-9380
    Print:  1896-9380
    Electronic:  2719-860X
Wikidata  Q96719972
Directory Listings
Not in DOAJ
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
Catalog Record
Revision: f7f3b0fc-38b6-44b1-8425-d3cdfdade5ac
API URL: JSON