Studia Medyczne container_aouxltfb4nfdlbtfqem7u7ogle

Termedia Sp. z.o.o

Homepage URLs

http://www.ujk.edu.pl/studiamedyczne/
https://www.termedia.pl/Czasopismo/Studia_Medyczne-67
https://www.termedia.pl/Journal/Medical_Studies-67

Example Publications

Cardiac disorders with psychosomatic background
Zaburzenia kardiologiczne o podłożu psychosomatycznym

Ada Bielejewska, Arkadiusz Bociek, Rafał Ślusarczyk, Marcin Sadowski
2017 | Studia Medyczne
doi:10.5114/ms.2017.72486  

Physical activity of children with Down syndrome – preliminary validation of a questionnaire
Aktywność fizyczna dzieci z zespołem Downa – wstępna walidacja kwestionariusza

Anna Wrzochal, Edyta Suliga
2020 | Studia Medyczne
doi:10.5114/ms.2020.96793  

Gestational diabetes mellitus: the effects of diagnosis time and implementation of diabetic care on management of glycemia
Wpływ czasu rozpoznania cukrzycy ciążowej i wdrożenia programu opieki diabetologicznej u kobiet w ciąży na wyrównanie glikemii

Andrzej Gruszka, Olga Adamczyk-Gruszka, Izabela Lewandowska-Andruszuk, Marzena Siennicka, Jakub Gruszka
2014 | Studia Medyczne
doi:10.5114/ms.2014.43601  

Risk factors of cardiovascular diseases in paramedics
Czynniki ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych u czynnych zawodowo ratowników medycznych

Dorota Rębak, Edyta Suliga, Martyna Głuszek-Osuch, Stanisław Głuszek
2017 | Studia Medyczne
doi:10.5114/ms.2017.72481  
448
Known Releases
Open Access Publication
Preservation Summary [more]
447 preserved and accessble (bright)
0 preserved, inaccessible (dark)
1 no known preservation
Release Types
article-journal 448
ISSN-L?  1899-1874
    Print:  1899-1874
    Electronic:  2300-6722
Wikidata  Q18434942
Directory Listings
In DOAJ
In ISSN ROAD
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
Catalog Record
Revision: 8a6cd187-d885-4a9b-bfb3-8278743ebb2f
API URL: JSON