Folia Bibliologica container_7pvgvgtwtnaxfabjy3xiozp62q

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Homepage URLs

http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/3436
http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/73
https://journals.umcs.pl/fb

Example Publications

"Nowa Jutrzenka" (1908–1924) – Fr Antoni Kwiatkowski's Activity Tool. Selected Issues
"Nowa Jutrzenka" (1908–1924) – jako narzędzie działalności ks. Antoniego Kwiatkowskiego. Wybrane zagadnienia

Hanna Agnieszka Polak
2022 | Folia Bibliologica
doi:10.17951/fb.2021.63.13-55  

Polish Scientific Bibliography – Origin, Development and Meaning
Polska Bibliografia Naukowa – powstanie, rozwój i znaczenie

Barbara Woźniak, Agnieszka Zawadzka
2022 | Folia Bibliologica
doi:10.17951/fb.2021.63.91-109  

New Times – New Activities. Initiatives Undertaken by the Library of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin over the Last Year
Nowe czasy – nowe działania. Inicjatywy podejmowane w Bibliotece UMCS na przestrzeni ostatnich lat

Kinga Dobrowolska
2022 | Folia Bibliologica
doi:10.17951/fb.2021.63.113-119  
56
Known Releases
Open Access Publication
Preservation Summary [more]
55 preserved and accessble (bright)
0 preserved, inaccessible (dark)
1 no known preservation
Release Types
article-journal 56
ISSN-L?  1230-2376
    Print:  1230-2376
    Electronic:  2449-8246
Wikidata  Q96701954
Directory Listings
Not in DOAJ
In Szczepanski List
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
Catalog Record
Revision: abf5ce2e-19e5-4b98-9dc4-e62b73f4e0de
API URL: JSON