Folia Bibliologica container_7pvgvgtwtnaxfabjy3xiozp62q

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Homepage URLs

http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/3436
http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/73
https://journals.umcs.pl/fb

Example Publications

Gamebooks – the Relic of the Past or Hope for the Future?
Gry paragrafowe – relikt przeszłości czy nadzieja na przyszłość?

Paweł Bernacki
2018 | Folia Bibliologica
doi:10.17951/fb.2017.59.169  

Literature on the Radio – Kinds, Chances and Threats. On the Example of Regional Radio Stations
Literatura w radiu – gatunki, szanse, zagrożenia. Na przykładzie rozgłośni regionalnych

Małgorzata Żurakowska
2018 | Folia Bibliologica
doi:10.17951/fb.2017.59.37  

The Open Work in the 2.0 Version, That Is the Transformation of the Reader
Dzieło otwarte w wersji 2.0 czyli transformacja czytelnika

Paweł Tadeusz Opiłowski
2018 | Folia Bibliologica
doi:10.17951/fb.2017.59.189  

Study of the Usability of Online University Library Services. Modification Proposal
Badanie użyteczności internetowych serwisów bibliotek wyższych uczelni. Propozycja modyfikacji

Zbigniew Osiński
2018 | Folia Bibliologica
doi:10.17951/fb.2017.59.215  

Nineteenth-Century Catalogs of Artistic Exhibitions As a Bibliological Source
Dziewiętnastowieczne katalogi wystaw artystycznych jako źródło bibliologiczne

Grażyna Piechota, Agnieszka Kida-Bosek
2018 | Folia Bibliologica
doi:10.17951/fb.2017.59.251  
48
Known Releases
Open Access Publication
Preservation Summary [more]
47 preserved and accessble (bright)
0 preserved, inaccessible (dark)
1 no known preservation
Release Types
article-journal 48
ISSN-L?  1230-2376
    Print:  1230-2376
    Electronic:  2449-8246
Wikidata  Q96701954
Directory Listings
Not in DOAJ
In Szczepanski List
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
Catalog Record
Revision: abf5ce2e-19e5-4b98-9dc4-e62b73f4e0de
API URL: JSON