Inżynieria Ekologiczna container_623b5mg7qvetnd2ilz63zjircy

Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski (WNGB)

Homepage URLs

http://www.ineko.net.pl/

Example Publications

Assessment of the possibility of using remote sensing methods for measuring eutrophication of inland water reservoirs
Ocena możliwości zastosowania teledetekcyjnych metod pomiaru eutrofizacji śródlądowych zbiorników wodnych

Łukasz Pierzchała
2020 | Inżynieria Ekologiczna
doi:10.12912/23920629/129586  

Professor Jan Siuta – the creator and promoter of environmental engineering, a favorably friend
Profesor Jan Siuta – twórca i propagator inżynierii ekologicznej, życzliwy przyjaciel

Gabriel Borowski
2020 | Inżynieria Ekologiczna
doi:10.12912/23920629/129952  

Occurrence of the urban heat island in Bielsko-Biała based on spatial distribution of air temperatures
Występowanie miejskiej wyspy ciepła w Bielsku-Białej na podstawie przestrzennych rozkładów temperatur powietrza

Janusz Kozak, Barbara Zając, Tadeusz Graczyk
2020 | Inżynieria Ekologiczna
doi:10.12912/23920629/130865  

Environmental fees stipulated in the provisions of Geological and Mining Law regulations
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przewidziane przez przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Andrzej Harat
2020 | Inżynieria Ekologiczna
doi:10.12912/23920629/127932  

The variability of the planktonic algae biomass in the post-mining ponds in Kozy (area of the closed quarry) in the Small Beskid
Zmienność biomasy glonów planktonowych w zbiornikach powyrobiskowych w Kozach (teren zamkniętego kamieniołomu) w Beskidzie Małym

Ewa Jachniak
2020 | Inżynieria Ekologiczna
doi:10.12912/23920629/127108  
734
Known Releases
Open Access Publication
Preservation Summary [more]
653 preserved and accessble (bright)
0 preserved, inaccessible (dark)
81 no known preservation
Release Types
article-journal 734
ISSN-L?  2081-139X
    Print:  2081-139X
    Electronic:  2392-0629
Wikidata  Q50808455
Directory Listings
In DOAJ
In ISSN ROAD
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
Catalog Record
Revision: bd5c6386-b699-4137-bf9f-7b84763ab646
API URL: JSON