Przegląd Prawa Konstytucyjnego container_5325wih4trfobdskn3nw7ooy2e

Entity Metadata (schema)

container_type
edit_extra
ident 5325wih4trfobdskn3nw7ooy2e
issnl 2082-1212
name Przegląd Prawa Konstytucyjnego
publisher Wydawnictwo Adam Marszalek
redirect
revision 475cd5d4-57d9-40e5-8c23-d25ffdd2a009
state active
wikidata_qid
As JSON via API

Extra Metadata (raw JSON)

country pl
issnp 2082-1212
publisher_type longtail
szczepanski {'as_of': '2018'}
urls http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/