Cukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi container_3242asv55fej7dfuez2xgzmfwm

Cukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi

Homepage URLs

http://dergipark.gov.tr/jocass

Example Publications

COVID-19 enfeksiyonunda yoğun bakımda BNP'nin prognostik bir biyobelirteç olarak yeniden tanımlanması
Redefinition of BNP as a prognostic biomarker in intensive care at COVID-19 infection

Özge TURGAY YILDIRIM, Ayşe AYYILDIZ, Selim YILDIRIM
2022 | Cukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi
doi:10.36516/jocass.1123404  

Kuru iğneleme ile ilgili Youtube videolarının kalitesinin ve geçerliliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of the Quality and Reliability of YouTube Videos on Dry Needling Procedure

Firat ULUTATAR, Cagri UNAL ULUTATAR
2022 | Cukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi
doi:10.36516/jocass.1135986  

Akut Arteriyel Kanamalarda Transkatater Siyanoakrilat Glue Embolizasyonun Güvenliğinin ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Safety and Efficacy of Transcatheter Cyanoacrylate Glue Embolization in Acute Arterial Bleeding

Bilen ONAN, Hüseyin AKKAYA, Sinan SÖZÜTOK, Ferhat Can PİŞKİN, Ömer KAYA, Tuğsan BALLI
2022 | Cukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi
doi:10.36516/jocass.1159349  

Kenevir lifi ve kumaşlarının yaygın hastane enfeksiyon ajanlarına karşı antimikrobiyal aktivitesi üzerine bir araştırma
An investigation on the antimicrobial activity of hemp fiber and fabrics againist common nasocomial infection agents

Ahmet YÜKSEK, Seda GÜDÜL HAVUZ, Nesrin ŞAHBAZ KARADUMAN, Hulya ŞİMSEK, Mehtap HONCA
2022 | Cukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi
doi:10.36516/jocass.1125626  

Surgical treatment of hydatithorax: A retrospective study of 24 patients
Hidatitoraksın Cerrahi Tedavisi: 24 Hastayı Kapsayan Retrospektif Bir Çalışma

Hıdır ESME
2022 | Cukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi
doi:10.36516/jocass.1111174  
123
Known Releases
Preservation Summary [more]
122 preserved and accessble (bright)
0 preserved, inaccessible (dark)
1 no known preservation
Release Types
article-journal 123
Publication Type  journal
Country Code  tr
ISSN-L?  2667-498X
    Print:  2667-498X
Wikidata  Q96703852
Directory Listings
Not in DOAJ
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
Catalog Record
Revision: bf2a7fa9-ab12-40dc-b8ee-a4dbfee4b0bc
API URL: JSON